Evenimente

  • INIŢIEREA PROIECTULUI

În ediţia din 07 mai 2014 a cotidianului Monitorul de Cluj a fost publicat comunicatul de presă care anunţă lansarea proiectului.

Comunicat de presă 07.05.2014

Conferinţa de deschidere a proiectului “Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0″, organizată cu ocazia începerii implementării proiectului, s-a desfășurat în data de 7 mai 2014. La aceasta au fost invitaţi toţi partenerii şi persoane din grupul ţintă. Managerul de proiect şi responsabilii de proiect de la parteneri au prezentat modalităţile de sprijin acordat grupului ţintă prin proiect.

  • EVENIMENTE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

A2.1. Managementul cercetării științifice (Scientific Writing)

În cadrul fiecărei universităţi din consorţiu a fost organizată în perioada iulie-septembrie 2014 o sesiune specifică de instruire a grupului ţintă în managementul cercetării ştiinţifice. Sesiunea de instruire s-a desfăşurat pe durata unei zile (12 ore) în locaţiile puse la dispoziţie de universităţile partenere din proiect, conform calendarului de mai jos:

  1. UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca – 25 iulie 2014;
  2. UMF “Gr. T. Popa” Iaşi – 12 septembrie 2014;
  3. UMF Craiova – 15 septembrie 2014;
  4. UMF “Victor Babeş” Timişoara – 16 septembrie 2014;
  5. UMF Târgu Mureş – 19 septembrie 2014;
  6. USAMV Cluj-Napoca – 24 septembrie 2014.

A2.2. Module pe teme orizontale

Desfăşurarea cursurilor a avut loc după cum urmează:

Universitatea Perioada de derulare a modulelor pe teme orizontale
 S – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 14-15 Noiembrie 2014
P1 – UMF Târgu-Mureş 13-14 Noiembrie 2014
P2 – UMF Craiova 18-19 Decembrie 2014
P3 – UMF „Victor Babeş” Timişoara 18-19 Noiembrie 2014
P4 – UMF „Gr. T. Popa” Iaşi 22-23 Noiembrie 2014
P5 – USAMV Cluj-Napoca 05-06 Noiembrie 2014

A2.3. Formare pe tematici transversale europene

Sesiunile de formare specifice pe tematici europene transversale s-au derulat în zilele de 27-28 februarie 2015, simultan în toate cele 6 universităţi partenere în proiect, prin sistemul online de videoconferinţă Cisco WebEx Web Conferencing. La acestea au participat toate persoanele din grupul ţintă, inclusiv cele aflate în mobilităţi externe, aceştia din urmă având posibilitatea de a se loga online pentru a participa la sesiune.

A4.1. Sesiuni trimestriale Journal Club

În lunile 8 şi 9 ale proiectului au fost realizate în total 16 sesiuni de Journal Club în cele 6 universităţi din consorţiu, iar în cea de-a doua etapă de derulare a acestei activități (lunile 14-15 ale proiectului) au fost realizate în total 18 sesiuni de Journal Club în cadrul universităților din consorțiu. Au fost întocmite liste de prezenţă și procese verbale şi au fost centralizate prezentările participanţilor.

Sesiunea 1 (noiembrie – decembrie 2014)

Fiecare instituţie parteneră în proiect a realizat sesiunile de Journal Club, conform graficului de activităţi. Sesiunile de Journal Cluj s-au desfăşurat după următorul calendar:

Perioada de desfăşurare

Journal Club

Cercetare fundamentală

Journal Club

Cercetare

clinică-medicală

Journal Club

Cercetare

clinică-chirurgicală

Instituţie

S–UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

27.11.2014

18.12.2014

17.12.2014

P1–UMF Târgu Mureş

28.11.2014

08.12.2014

19.12.2014

P2–UMF Craiova

24.11.2014

04.12.2014

09.12.2014

P3–UMF „Victor Babeş” Timişoara

20.11.2014

03.12.2014

04.12.2014

P4–UMF „Gr. T. Popa” Iaşi

27.11.2014

11.12.2014

-

P5–USAMV Cluj-Napoca

21.11.2014

16.12.2014

-

Sesiunea 2 (mai-iunie 2015)

Cea de-a doua etapă de desfăşurare a acestei activităţi s-a derulat în conformitate cu Regulament privind organizarea şi funcționarea Journal Club, care a fost distribuit la toţi partenerii şi la grupul ţintă în prima etapă. Fiecare instituţie parteneră în proiect a realizat sesiunile de Journal Club, conform graficului de activităţi. Sesiunile de Journal Cluj s-au desfăşurat după următorul calendar:

Perioada de desfăşurare

Journal Club

Cercetare fundamentală

Journal Club

Cercetare

clinică-medicală

Journal Club

Cercetare

clinică-chirurgicală

Instituţie

S–UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

21.05.2015

04.06.2015

29.05.2015

P1–UMF Târgu Mureş

13.05.2015

20.05.2015

27.05.2015

P2–UMF Craiova

19.05.2015

20.05.2015

20.05.2015

P3–UMF „Victor Babeş” Timişoara

19.05.2015

20.05.2015

21.05.2015

P4–UMF „Gr. T. Popa” Iaşi

07.05.2015

21.05.2015

28.05.2015

P5–USAMV Cluj-Napoca

15.05.2015

22.05.2015

29.05.2015

A4.3. Workshop de integrare a Școlilor Doctorale în rețelele europene (27-28 martie 2015)

Consorțiului proiectului a organizat în perioada 27-28 martie 2015, la Timișoara, Workshop-ul de integrare a Școlilor Doctorale în rețelele europene. Acesta a beneficiat de prezența a peste 60 de persoane din grupul țintă și a unor membri ORPHEUS.

A4.2. Science Fair in Health Sciences, 19-20 Iunie 2015, Sibiu

Consorțiul proiectului anunță organizarea evenimentului Science Fair in Health Sciences, în perioada 19-20 Iunie 2015, la Sibiu. Detalii suplimentare despre acest eveniment se pot obține de la echipa proiectului – docmednet2_0@yahoo.com

Later edit:

Consorțiului proiectului a organizat în perioada 19-20 iunie 2015, la Sibiu, activitatea Science Fair in Health Sciences – un forum științific interdisciplinar la care au participat beneficiarii proiectului (doctoranzi și cercetători postdoctorali), prezentându-și rezultatele (finale sau parțiale) cercetării efectuate în cadrul proiectului. Activitatea a fost menită să creeze o punte de legătura între universități (prin doctoranzi și cercetători postdoctorali) și mediul economic, în acest sens fiind prezenți membrii echipelor de management și implementare a proiectului, cât și invitați reprezentanți ai unor entități din mediul economic.

Science Fair in Health Sciences s-a derulat în perioada 19-20 iunie 2015 la Sibiu. La eveniment au luat parte 171 de persoane din grupul țintă (81 doctoranzi/90 cercetători postdoctorali), 15 persoane din echipa de proiect și 21 de reprezentanți ai companiilor/institutelor cu activitate comercială/de cercetare/de producție în domeniul științelor biomedicale și farmaceutice invitate. Companiile/institutele care au acceptat invitația de a lua parte la acest eveniment au fost: Antibiotice SA, Farmec SA, SN Institutul Pasteur SA, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Polisano Pharmceutical, Gedeon Richter România, Ropharma SA, Centrul de Mediu și Sănătate Cluj, Centrul Biodiatech-Proplanta, Centrul Medical Medstar, Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni din Iași, Sun Wave Pharma, Favisan SRL și Watt Laboratory Solutions. Reprezentanții fiecărei companii/institut au susținut prezentări în cadrul evenimentului (sesiuni plenare) și au făcut parte din comisiile de evaluare a posterelor.

Pe durata celor 2 zile au fost organizate 11 sesiuni poster – divizate pe cele trei domenii majore de cercetare: cercetare fundamentală, cercetare clinică medicală și cercetare clinică chirurgicală. Pentru fiecare sesiune poster a fost alcătuită o comisie de evaluare formată din 3 membri, printre care s-au regăsit: managerul de proiect, responsabili de proiect din partea instituțiilor partenere și reprezentanții companiilor/institutelor participante la eveniment. Fiecărei prezentări poster i-au fost alocate 7 minute, dintre care 5 minute pentru prezentarea propriu-zisă și 2 minute pentru întrebări și discuții.

În total au fost susținute 94 de prezentări poster pe cercetare fundamentală, 59 de prezentări poster pe cercetare clinică medicală și 18 prezentări poster pe cercetare clinică chirurgicală. Evaluarea acestora s-a făcut în baza fișelor de evaluare întocmite de echipa proiectului, comisiile de evaluare urmărind îndeplinirea următoarelor criterii: definirea clară a obiectivelor cercetării în concordanță cu titlul proiectului, adecvarea metodelor de cercetare utilizate și potențialul de valorificare a rezultatelor cercetării.

  • EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROIECTULUI DE CĂTRE GRUPUL ȚINTĂ

Echipa proiectului a realizat un studiu de evaluare a activităților derulate pe perioada de implementare de către grupul țintă ale cărui rezultate sunt disponibile aici: 2_Studiu de evaluare a activitatilor proiectului DocMedNet2_0.

  • FINAL PROIECT

În ediţia din 03 decembrie 2015 a cotidianului Monitorul de Cluj a fost publicat comunicatul de presă care anunţă încheierea proiectului.

Comunicat de presa final proiect, Monitorul de Cluj (3.12.2015)

Conferinţa de final a proiectului “Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0″, organizată cu ocazia încheierii implementării proiectului va avea loc în data de 4 decembrie 2015, ora 12, la sediul UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

Later edit:

În 04 decembrie 2015 a avut loc conferința de încheiere a proiectului “Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0″. La aceasta au participat membri ai echipei de management și ai echipei de implementare a proiectului, atât de la liderul de parteneriat, cât și de la instituțiile partenere în proiect. De asemenea, au fost prezenți membri ai grupului țintă, invitați din mediul academic și invitați din mass-media. În cadrul conferinței, managerul de proiect împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere au prezentat rezultatele atinse în cadrul proiectului, iar două persoane din grupul țintă care au publicat unele dintre articolele cu cel mai mare factor de impact au susținut un discurs despre ce a reprezentat pentru ei implicarea în acest proiect.

Felicia Loghin_Prezentare final proiect