Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calitații studiilor doctorale și postdoctorale din cadrul universitaților partenere, precum și creșterea numărului de personal angajat exclusiv în cercetare, în vederea menținerii în categoria de universitați de cercetare avansată.

Obiectivele specifice ale proiectului:

*creșterea motivației pentru o carieră în cercetare pentru un număr de 115 doctoranzi (D) și 95 cercetători postdoctorali (PD) prin susținere financiară;

*instruirea pe teme orizontale și transversale, într-un spirit antreprenorial a grupului țintă în vederea creșterii gradului de absorbție și asigurării unui grad crescut de independență pe o piață a muncii competitivă;

*sprijinirea colaborării interdisciplinare și interinstituționale în cercetarea de excelență;

*creșterea vizibilității internaționale a Universităților partenere și inserarea în rețele europene de cercetare de excelență (ERA);

*stimularea cercetării aplicative, cu caracter inovativ la nivelul universităților și stimularea transferului tehnologic al rezultatelor obținute.