Rezultate

REZULTATE PLANIFICATE

 • sprijin financiar pentru 115 de doctoranzi și 95 de cercetători postdoctorali;
 • minim 50 de mobilități ale doctoranzilor în instituții europene;
 • 210 certificate de absolvire a modulelor de obținere de abilități complementare, de comunicare și tematici transversal europene;
 • minim 20 persoane implicate în vizite de lucru și schimburi de experiență la universitățile din consorțiu;
 • 210 articole publicate;
 • 210 articole prezentate;

REZULTATE ATINSE 

 • sprijin financiar pentru 115 de doctoranzi și 95 de cercetători postdoctorali;
 • 222 lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale (ind. 258)
 • 229 lucrări ştiinţifice prezentate – programe post doctorale (ind. 259)
 • 145 lucrări ştiinţifice publicate – programe doctorale (ind. 260)
 • 203 lucrări ştiinţifice publicate – programe post doctorale (ind. 261)
 • 23 doctoranzi care au susținut teza de doctorat;
 • 49 mobilităţi transnaţionale realizate de la începutul proiectului până în prezent, respectiv 158 luni de mobilităţi transnaţionale cumulate pe consorţiu în această perioadă.
 • 210 certificate de absolvire a modulelor de obținere de abilități complementare, de comunicare și tematici transversal europene;
 • 18 mobilităţi interne pentru 18 persoane implicate în vizite de lucru şi schimburi de experienţă la universităţile partenere în proiect; au fost încheiate 18 acorduri de mobilitate între universităţile din consorţiu şi au fost întocmite 18 rapoarte descriptive ale stagiilor de mobilitate internă; 3 dintre aceste mobilități s-au concretizat în proiecte de cercetare comune;
 • 34 sesiuni de Journal Club organizate în universităţile din consorţiu;
 • 1 Workshop de Integrare a Școlilor Doctorale în rețelele europene organizat la Timișoara cu participarea 34 de doctoranzi din grupul țintă și 20 de cercetători postdoctorali, 9 persoane din echipa de proiect, 3 invitați cu rol decizional în cadrul Școlilor Doctorale din domeniul științelor biomedicale și farmaceutice din România și 3 membri ai organizației ORPHEUS;
 • 1 Science Fair in Health Sciences organizat la Sibiu cu participarea a 171 de persoane din grupul țintă (81 doctoranzi/90 cercetători postdoctorali), 15 persoane din echipa de proiect și 21 de reprezentanți din mediul economic

Poze de la sesiunile de Journal Club

Poze de la Workshop-ul de Integrare a Școlilor Doctorale în rețelele europene (27-28 martie 2015, Timișoara)

 

Poze de la Science Fair in Health Sciences (19-20 iunie 2015, Sibiu)