Parteneri

Consorțiul proiectului

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (Coordonator)

UMF Cluj-Napoca este cea mai veche instituție de educație superioară în domeniul medical din Transilvania și printre cele mai respectate din România. Universitatea este puternic interesată de arii de cercetare precum: studii clinice și funcționale, cercetare translațională, genomică, proteomică, biomarkeri, biotehnologii și altele. De-a lungul anilor, instituția a susținut cercetarea investind în infrastructură, personal și dezvoltare, precum și diseminând rezultatele cercetărilor. Până în anul 2010, proiectele de cercetare s-au axat preponderant pe domenii tradiționale clinice precum: gastroenterologie, hepatologie, tulburări cardiovasculare, sănătate publică și mentală, și mai puțin pe cercetările fundamentale și aplicative. În consecință, obiectivul fundamental al universității este de a investi în aria de cercetare fundamentală și aplicativă. În perioada 2010-2011, UMF a implementat 149 de proiecte de cercetare ca și coordonator sau partener, iar între anii 2011-2012 a participat la 6 proiecte FP7. Echipa de cercetare UMF este constituită din specialiști înalt calificați cu o pregătire internațională și grade doctorale, precum și o experiență vastă în domeniul cercetărilor multidisciplinare.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. –  www.umfcluj.ro/ro

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (Partener 1)

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mureş funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, fiind singura universitate pe domeniul Sănătate cu predare şi în limba maghiară, alături de limba română şi mai nou cea engleză. Absolvenţii programelor de studii se diferenţiază în funcţie de nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat, respectiv în funcţie de domeniul de specializare a calificării, conform cu diviziunea academică a cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. www.umftgm.ro

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova (Partener 2)

Educatia universitara si postlicenţă, prin rezidenţiat, masterate profesionale sau de cercetare, studii doctorale şi programe postdoctorale, cercetarea stiintifica. Partenerul este acreditat ca institutie de cercetare dezvoltare inovare si este IOSUD. Activitatea ştiinţifică este realizată prin promovarea noului în toate domeniile, prin asigurarea bazei materiale şi finanţării cercetării, valorificarea rezultatelor, facilitarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizarea doctoratului si cercetarilor postodctorale, editarea de reviste ştiinţifice şi cărţi de specialitate.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. www.umfcv.ro

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (Partener 3)

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara desfăţoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi de asistenţă medicală de înaltă calificare. A derulat peste 230 de proiecte naţionale derulate prin programele CEEX, VIASAN, CNCSIS, PNCDI II şi peste 35 de contracte internaţionale derulate prin programele FP 6, Leonardo, NATO, PHARE, SANCO.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. www.umft.ro

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași (Partener 4)

Infiintata in anul 1879, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi si-a asumat misiunea educarii si formarii de specialisti de inalta tinuta in domeniul ocrotirii sanatatii, invatamantului si cercetarii stiintifice. Reprezentand de-a lungul anilor un lider in domeniul stiintelor medicale si beneficiind de o bogata experienta interdisciplinara, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi si-a propus sa contribuie nemijlocit la dezvoltarea invatamantului si a cercetarii stiintifice de specialitate.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. www.umfiasi.ro

 

 

Universitatea de Științe Agricol și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (Partener 5)

USAMV este o institutie de drept public care are ca obiect de activitate invatamantul si cercetarea universitara. Universitatea ofera, in prezent, celor peste 7.000 de studenţi din cadrul celor 19 specializări oferite de cele 4 facultăţi – Agricultura, Horticultura, Zootehnie si Biotehnologii si Medicina Veterinara – specializari bine ancorate pe piata fortei de munca. Universitatea oferă studii doctorale in domeniile agricultura, horticultura, zootehnie, biotehnologii si medicina veterinara.

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul partenerului. www.usamvcluj.ro